Zwołanie Konwentu Regionu Podkarpackiego

Zwołanie Konwentu Regionu Podkarpackiego

537
0
PODZIEL SIĘ

ZAWIADOMIENIE                                                         Rzeszów, dn. 29.10.2017 r.

Zgodnie z punktem 80. Statutu Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Konwent Regionu Podkarpackiego na dzień 18 listopada 2017 na godzinę 10:00 w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 8.

W przypadku braku quorum w powyższym terminie zwołuję następny Konwent na ten sam dzień na godzinę 10:15.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków partii z terenu województwa podkarpackiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór przewodniczącego obrad.
  1. Wybór komisji skrutacyjnej.
  1. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
  1. Sprawozdanie Prezesa Regionu Podkarpackiego.
  1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa Regionu.

    6. Dyskusja o sprawach bieżących i wolne wnioski.

Łukasz Belter
Prezes Regionu Podkarpackiego
Kongresu Nowej Prawicy

BRAK KOMENTARZY