Wspieraj naszą działalność

Darowizn na rzecz Kongresu Nowej Prawicy mogą dokonywać osoby fizyczne, mające stałe zamieszkanie na terenie RP. Wpłaty należy dokonać na rachunek partii:

Dane do przelewu

Adres: Kongres Nowej Prawicy ul. Hoża 86 lok. 410 00-682 Warszawa

Nr konta: 79 1750 0012 0000 0000 2903 1557

Tytuł: Darowizna na rzecz Kongresu Nowej Prawicy, darczyńca: [imię i nazwisko], PESEL xxxxxxxxxxx, ul. [ulica i numer], [kod-pocztowy] [miejscowość]

W tytule prosimy umieść dane darczyńcy: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP” Wzór: „Darowizna na rzecz Kongresu Nowej Prawicy, darczyńca: Jan Nowak, PESEL 82020700777, ul. Przykładowa, 00-000 Warszawa”.

Zasady dokonywania darowizn

Zgodnie z prawem nie możemy przyjmować wpłat:

  • dokonanych z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego)
  • dokonanych w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane w urzędzie pocztowym oraz wpłaty gotówkowe w kasie banku
  • w tytule których jako wpłacającego darowiznę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego
  • dokonanych na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż Kongres Nowej Prawicy
  • dokonanych przez podmioty pośredniczące
  • dokonanych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny
  • w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce

Szanowni Darczyńcy!

Propagowaniu idei konserwatywno­-wolnościowych bardzo pomagają pieniądze! Ponieważ nasza (a także Wasza, Drodzy Darczyńcy) partia nie może w chwili obecnej liczyć na pieniądze z państwowej kasy (tak jak inne partie), to jedyną naszą nadzieją na pozyskanie funduszów (oprócz składek członkowskich) umożliwiających aktywną działalność partii jesteście jedynie Wy, Szanowni Darczyńcy; zarówno sympatycy jak i członkowie partii. Zachęcając do ofiarności na rzecz KNP ze swej strony przyrzekam, że dopóki będę pełnił funkcję Skarbnika KNP, to będę to robił z mentalnością "krakowskiego centusia" i oszczędnie oraz rozsądnie gospodarował powierzonymi mi przez Was darami.

Janusz Żurek - Skarbnik
© Wszelkie prawa zastrzeżone

Kongres Nowej Prawicy