UPOWAŻNIENIE dla Wiceprezesa P. Łukasza Beltera

UPOWAŻNIENIE dla Wiceprezesa P. Łukasza Beltera

655
0
PODZIEL SIĘ

Kraków, 28.11.2017r

UPOWAŻNIENIE

Z dniem dzisiejszym upoważniam Wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy P. Łukasza Beltera
do sprawowania w moim imieniu opieki nad Regionami Kongresu Nowej Prawicy.
Do zadań Wiceprezesa Łukasza Beltera należeć będzie m. in:
– utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządami Regionów Nowej Prawicy, w tym
w szczególności z Prezesami Regionów
– uzgadnianie podejmowanych w Regionach działań, które były zalecone przez władze
Kongresu Nowej Prawicy.
– monitorowanie działań Zarządów Regionów.
– pomoc w kontaktach pomiędzy Regionami a władzami Centralnymi Kongresu Nowej
Prawicy.
Ponadto upoważniam Wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy P. Łukasza Beltera do
mianowania Prezesa Regionu w tym Regionie, w którym jest Vacat na stanowisku Prezesa.
Stanisław Żółtek
Prezes Kongresu Nowej Prawicy

BRAK KOMENTARZY