Sprostowanie nieprawdziwej informacji podanej przez Panią Julię Redę z Partii Piratów

Sprostowanie nieprawdziwej informacji podanej przez Panią Julię Redę z Partii Piratów

775
0
PODZIEL SIĘ

Pani Julia Reda zamieściła nieprawdziwą informację na temat stosunku grupy ENF do nowej wersji art. 13. Poseł Stanisław Żółtek Europa Narodów i Wolności zawsze stoi po stronie Wolności Słowa i stanowczo SPRZECIWIA się wszelkim formom cenzury, a w szczególności cenzury w Internecie.

Przypominamy podobne głosowanie z 2015r. w którym zarówno poseł Żółtek jak i Marusik głosowali przeciwko.

Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

Treść rezolucji:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0273&language=PL&ring=A8-2015-0209

Wyniki głosowań (str. 211-212):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20150709%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL

BRAK KOMENTARZY