Logo_pl

Program Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności

1. Przestrzeganie zasad demokracji

MENL (Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności) i jego członkowie opierają swój projekt polityczny na zasadach demokratycznych i określonych w karcie fundamentalnych praw, w związku z czym odrzucają jakiekolwiek przeszłe lub obecne powiązania bądź sympatie dotyczące wszelkiego rodzaju projektów autorytarnych lub totalitarnych.

2. Suwerenność

Członkowie MENL są przekonani, że najbardziej właściwe rozwiązanie stanowi zapewnienie suwerenności państw i narodów w oparciu o współpracę prowadzoną pomiędzy nimi. W związku z powyższym, odrzucają oni jakiekolwiek polityki mające na celu stworzenie super-państwa lub jakiegokolwiek modelu ponadnarodowego. Sprzeciw wobec wszelkiego przekazywania suwerenności narodowej na rzecz instancji ponadnarodowych i/lub instytucji europejskich stanowi jedną z fundamentalnych zasad, które jednoczą członków MENL.

3. Tożsamość

Partie oraz deputowani europejscy MENL opierają swój sojusz polityczny na zasadach zachowania tożsamości ludów i narodów europejskich, przy uwzględnieniu specyficznych cech każdego z tych narodów. W związku z powyższym, prawo kontroli i regulowania imigracji stanowi fundamentalną zasadę wyznawaną przez wszystkich członków MENL.

4. Specyficzne cechy

Członkowie MENL uznają prawa każdego do obrony własnych modeli ekonomicznych, społecznych, kulturowych i terytorialnych, specyficznych oraz charakterystycznych dla Europy. Ruch MENL zamierza zapewnić ochronę różnorodności projektów politycznych jego członków.

5. Wolności indywidualne

Członkowie MENL opierają swój ruch polityczny na zasadach ochrony wolności indywidualnych i przywiązują szczególną wagę do specyficznego znaczenia zagadnień dotyczących zapewnienia swobody wypowiedzi, w kontekście coraz poważniejszych zagrożeń w odniesieniu do wolności w zakresie technologii cyfrowych.

6. Kultura jako podstawa działalności politycznej

Członkowie MENL uważają, że kultura stanowi prawdziwą esencję każdej działalności politycznej, a jedynie działania pedagogiczne prowadzone w oparciu o elementy o charakterze kulturalnym i naukowym umożliwiają podnoszenie poziomu świadomości politycznej obywateli.

www.menleuropa.eu