Polityczne ABC – oświadczenie

Polityczne ABC – oświadczenie

1421
14
PODZIEL SIĘ

BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ KONGRESU NOWEJ PRAWICY

Polityczne ABC - oświadczenie

My, członkowie Kongresu Nowej Prawicy, wyrażamy głębokie przekonanie, że dobrobyt naszego kraju i naszych rodzin powinien być budowany w oparciu o wiarę w wartości i zasady przekazane nam w tradycji, poszanowanie indywidualnej wolności, zasadę osobistej odpowiedzialności za czyny, szacunek dla prawa, ochronę prywatnej własności oraz zasadę ograniczonego rządu i dużego udziału lokalnych reprezentacji w sprawowaniu władzy.

Uważamy, że każdy człowiek wyposażony jest w pewne niezbywalne prawa, wśród których są: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności i prawo do realizacji własnych celów – o ile nie narusza to praw i wolności innych. Obowiązkiem władzy jest zagwarantowanie obywatelom naturalnych praw.

Szczególnie mocno odwołujemy się do korzeni europejskiej cywilizacji. Od starożytnych Greków Europejczycy przejęli umiłowanie prawdy i wiedzy. Od Rzymian nauczyli się szacunku do prawa. Chrześcijaństwu zawdzięczamy fundament moralności Europy. Głęboko wierzymy, że korzenie te w znacznie głębszym stopniu niż zdobycze demokracji są przyczyną trwania i rozwoju narodów Europy.

Dziesięciolecia rządów komunistów doprowadziły Polskę do stanu opóźnienia cywilizacyjnego i gospodarczego. Rok 1989 stworzył szansę, którą nie w pełni wykorzystały kolejne rządy. Jesteśmy przekonani, że także teraz zarówno siły postkomunistyczne, jak i postsolidarnościowe nie są w stanie zapewnić naszemu krajowi dostatku i pomyślnej przyszłości. Najbardziej korzystny czas na dokonanie koniecznych przemian został już bezpowrotnie stracony. Mamy jednak nadzieję, że nasza Ojczyzna ma wciąż jeszcze szansę na szybki rozwój gospodarczy i duchowe odrodzenie.

Musimy w tym celu usunąć narosłe przez lata przeszkody. Musimy odebrać władzę skostniałym strukturom zbiurokratyzowanej administracji i anachronicznej klasie politycznej, żyjącej kosztem nas wszystkich. Każdy obywatel naszego kraju musi mieć szansę na wykorzystanie swego talentu i pracowitości, na kształtowanie swej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że kultywowanie tradycyjnych wartości i swobód obywatelskich wraz z dobrodziejstwami gospodarki wolnorynkowej zapewni naszej Ojczyźnie należne miejsce w Europie XXI wieku.

14 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ