Działacze Kongresu Nowej Prawicy w Toruniu chcą część pieniędzy z budżetu obywatelskiego przeznaczyć na...

Działacze Kongresu Nowej Prawicy w Toruniu chcą część pieniędzy z budżetu obywatelskiego przeznaczyć na spłatę zadłużenia miasta, zamiast na budowę kolejnego placu zabaw, siłowni...

Życzenia Wielkanocne

Informacja po spotkaniu w Radomiu

W sobotę 24 marca odbyło się spotkanie działaczy Nowej Prawicy z Ziemi Radomskiej. Po odejściu ś.p. Waldemara Rajcy, doszło do ukonstytuowania władz Oddziału Radomskiego, którego...

Nominacja Pana Michała Janika na Prezesa Regionu Mazowieckiego KNP

Rzeszów, 18-03- 2018 NOMINACJA Działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego mi 28 listopada 2017 r., przez Prezesa Kongresu Nowej Prawicy Stanisława Żółtka, niniejszym mianuję Pana Michała Janika...

Koncepcja Południowej Obwodnicy Rzeszowa

Region Podkarpacki Kongresu Nowej Prawicy ma przyjemność przedstawić Państwu koncepcję Południowej Obwodnicy Rzeszowa. To zdecydowanie najlepszy wariant jeśli chodzi o rozkład natężenia ruchu i...

Stefan Kisielewski – cytat na dziś

Pewne słowa są ponadczasowe.

Uchwała 2/03/2018 Rady Głównej Kongresu Nowej Prawicy z dnia 10 marca 2018 r.

Rada Główna udziela zgody dla oddziałów Kongresu Nowej Prawicy na tworzenie lokalnych koalicji w celu startu w wyborach na prezydentów miast (w wyborach do...

Leszek Samborski o Akcji Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill

Od rozpoczęcia tzw. przemian ustrojowych w 1989 roku w każdy dostępny mi sposób próbowałem wraz z moim środowiskiem politycznym doprowadzić do przyjęcia regulacji prawnych...