Oświadczenie Radomskiego Oddziału Kongresu Nowej Prawicy dotyczące umieszczenia tablicy na Zamku Królewskim...

Oświadczenie Radomskiego Oddziału Kongresu Nowej Prawicy dotyczące umieszczenia tablicy na Zamku Królewskim w Radomiu w dniu 11.11.2016

704
0
PODZIEL SIĘ

Oświadczenie dotyczy umieszczenia tablicy na Zamku Królewskim w Radomiu w dniu 11.11.16 gdzie napisano:

„Hołd Pruski w Radomiu

W tutejszym Zamku Królewskim przed królem Rzeczypospolitej Kazimierzem Jagiellończykiem hołd lenny złożył Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Johann von Tieffen

Wydarzyło się to 18 listopada 1489 r

18.XI 2016 Radomianie

RSO JK”

Szanowni Państwo!

Po drugim Pokoju Toruńskim w roku 1466, po Wojnie Trzynastoletniej, zwycięskiej dla Polaków, wróciło do Polski Pomorze Gdańskie, Ziemia Michałowska i Chełmińska oraz Malbork (nazwane Prusami Królewskimi). Krzyżacy przenieśli swoją stolicę do Królewca (nazwa pochodzi od króla Czech Ottokara II, który wspierał Krzyżaków). Państwo to nazywało się od tej pory Państwem Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Krzyżacy wytępili tamtejsze plemiona – zamieszkiwali tam: Sambowie, Nadrowowie, Warmowie, Pogezanowie, Bartowie, Pomczanowie, Natangowie i inne. Krzyżacy to nie byli Prusowie, tylko na terenach Prusów zainstalował się Zakon Krzyżacki. Inna nazwa Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach to Prusy Zakonne oraz Prusy Krzyżackie. Ale nie miało to nic wspólnego z Prusami (plemionami), którzy tam mieszkali i zostali wytępieni lub zrobieni niewolnikami przez Krzyżaków. Hołd lenny złożył rzeczywiście królowi Korony Królestwa Polskiego Kazimierzowi IV Jagielończykowi Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Johann von Tieffen, Mistrz Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach. To był rok 1489, a dopiero w roku 1525 – dokładnie 8 kwietnia 1525 roku na mocy Traktatu Krakowskiego (pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim, nie Prusami Książęcymi ani Prusami Zakonnymi, tylko Zakonem Krzyżackim na terenie Prus- ten Traktat został podpisany).

Sygnatariuszami Traktatu Krakowskiego na mocy którego powstało Księstwo Pruskie, a który kończył formalnie wojnę 1519- 1521 pomiędzy KKP a ZK, byli między innymi: Mikołaj Firlej, Jan Łaski (prymas), Krzysztof Szydłowiecki, Jan Tarnowski. 8 kwietnia 1525 roku powołano Księstwo Pruskie na czele z Albrechtem Hohenzolernem, który złożył królowi Zygmuntowi Staremu w dniu 10 kwietnia tego samego roku hołd lenny, zwany Hołdem Pruskim. I to jest słuszna nazwa, bo wtedy właśnie już istniało Księstwo Pruskie. Inna sprawa dlaczego Albrecht to zrobił? Wszystkie hołdy lenne złożone poprzednio przez Zakon Krzyżacki w Prusach złożone królowi polskiemu, błędnie nazywane są hołdami pruskimi. Bo to nie Prusowie hołd składali, tylko Krzyżacy. Były to hołdy Zakonu Krzyżackiego.

„Przed królem Rzeczypospolitej Kazimierzem Jagiellończykiem” (???) Nie istniała wtedy Rzeczypospolita (wł. Rzeczpospolita), ale istniała Korona Królestwa Polskiego w latach 1386 do 1569. Od koronacji Władysława II Jagiełły na króla (od 4.03 1386), ożeniony z Jadwigą Andegaweńską założył dynastie Jagiellonów – do Unii Polsko – Litewskiej, którą sygnował Zygmunt II August – ostatni Jagiellon. Zmarły w roku 1572. Państwo wtedy nazywało się Koroną Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a propagandowo zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów. To jest nazwa umowna i wymyślona, tak jak słowo „Rzeczpospolita” przypięte do Korony Królestwa Polskiego. Użycie słowa „Rzeczypospolita” przy królu Kazimierzu Jagiellończyku IV – jest wprowadzaniem czytającego w błąd. Zdarzyło się w roku 1358, 16 lutego, że Maciek Borkowic w Sieradzu użył przed ostatnim Piastem – Kazimierzem Wielkim, składając mu akt wierności słowa” Rzeczpospolita”. To co z tego? Za rządów piasta Kazimierza Wielkiego było Królestwo Polskie. Hołd lenny w Radomiu odbył się w roku 1489, 18 listopada a złożył go Wielki Mistrz.

I jeszcze…

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w dniu 11.11.16 roku, a na tablicy napisane jest „18XI.16” – jakby w dniu składania hołdu lennego. To należało odsłonić ją w dniu 18.11.16, a nie 11.11.16. Albo wpisać datę odsłonięcia.

Podana informacja o hołdzie lennym nie wymaga podpisu „Radomianie” czy „RSO JK”. Wystarczy sucha informacja o zdarzeniu. Bo jest to jedynie informacja o doniosłym wydarzeniu w Radomiu.

Tekst informacji powinien być następujący:

„Na Zamku Królewskim w Radomiu w dniu XVIII XI MCDLXXXIX AD Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi – królowi Korony Królestwa Polskiego.”

Tablica powinna być zmieniona i powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec odpowiedzialnego za tego typu treść.

Za zgodność:

Waldemar Jan Rajca

prezes O/R KNP

BRAK KOMENTARZY