Kopia Pakietu Wyborczego (DO POBRANIA!)

Kopia Pakietu Wyborczego (DO POBRANIA!)

54299
0
PODZIEL SIĘ

Tutaj można pobrać kopię Pakietu Wyborczego:

https://knp.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Kopia-Pakietu-Wyborczego.pdf

Nagranie z konferencji prasowej:

Kraków, 29 kwietnia 2020 r.

W środę, 29 kwietnia 2020 roku, przy krakowskich Sukiennicach, odbyła się konferencja kandydata na urząd Prezydenta RP Stanisława Żółtka. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe. Konferencja miała miejsce obok noża, jaki w tym centralnym miejscu Krakowa przez wieki pełnił funkcję przestrogi dla potencjalnych złodziei.

Tematem jaki poruszył były wiceprezydent Krakowa oraz eurodeputowany, był wyciek oryginału tzw. „pakietu wyborczego”, jaki ma posłużyć dla zrealizowania zaplanowanych na 10-maja wyborów korespondencyjnych.

Stanisław Żółtek zaprezentował niniejszy pakiet, który składał się z:

 1. Karty do głosowania – czyli jednostronnie zadrukowaną kartką A4, z wydrukowaną (a nie przybitą!) pieczęcią. Karta nie zawiera hologramów, znaków wodnych, ani żadnych innych dodatkowych elementów zabezpieczających przed fałszerstwem.
 2. Oświadczeniu o oddaniu głosu oraz instrukcji – jest to dwustronnie zadrukowana kartka A4. Z jednej strony znajduje się oświadczenie, jakie głosujący powinien wypełnić. Należy podać swoje najważniejsze dane osobowe, takie jak imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nr PESEL. Karta zawiera również miejsce na własnoręczny podpis. Druga strona zawiera instrukcję procesu głosowania korespondencyjnego.
 3. Koperty zwrotnej – z wydrukowanym napisem PRZESYŁKA WYBORCZA i wydrukowanym w lewym górnym rogu napisem „Przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej na podstawie art.53 …”. Do koperty zwrotnej należy włożyć oświadczenie z danymi osobowymi oraz kartę do – w teorii – tajnego głosowania, z zakreślonym odpowiednim kandydatem.
 4. Małej koperty na kartę do głosowania.

Zgodnie z załączoną instrukcją, każdy wyborca powinien:

 1. zaznaczyć wybór na karcie do głosowania, włożyć do małej koperty i zakleić;
 2. Uzupełnić załączone oświadczenie o dane osobowe oraz złożyć podpis;
 3. włożyć do koperty zwrotnej kartkę oświadczenie o oddaniu głosu oraz małą kopertę (zawierającą KARTĘ DO GŁOSOWANIA) i zakleić;
 4. zaklejoną kopertę zwrotną zanieść i wrzucić do skrzynki wyborczej.

Kandydujący na urząd Prezydenta RP Stanisław Żółtek wskazał na zagrożenia płynące
z przygotowywanego chaotycznie oraz w zbędnym pośpiechu modelu głosowania korespondencyjnego. Wybory, które mają odbyć się w tym trybie, mogą bardzo łatwo stać się przedmiotem oszustwa wyborczego.

Jest to tylko jeden, jaskrawy przykład zagrożenia płynącego z przyjęcia takiego modelu wyborczego, realizowanego w zbędnym pośpiechu i chaosie, przypominającego obłęd. Rząd  Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się narazić życie i zdrowie Polaków, po to by w dobie pandemii koronawirusa utrzymać w swoich rękach fotel Prezydenta RP. Funduje przy tym Polsce wybory podatne na oszustwa, niedemokratyczne,  pozbawione nawet pozorów tajności.

Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żółtek kategorycznie sprzeciwia się nowym „standardom” wyborczym. Kandydat, razem ze swoim sztabem wyborczym wezwał przy tym rząd do rewizji swojego stanowiska oraz zadumy nad tym, jak ważna historyczna odpowiedzialność winna przyświecać polskim politykom. Polska nie jest zabawką, ale dumnym, ponad 1000-letnim państwem o wspaniałych tradycjach
i historii.

Przykład fałszerstwa :

 1. Kowalski otrzymuje pakiet wyborczy, po czym kseruje (w kolorze) KARTĘ DO GŁOSOWANIA i kartę z oświadczeniem o oddaniu głosu.
 2. Na identycznej kopercie jak koperta zwrotna (typowa koperta) drukuje takie same napisy.
 3. Tak samo na identycznej kopercie jak mała koperta(typowa), do której wkłada się głos wyborczy, drukuje taki sam napis.

Dzięki temu Kowalski posiada kompletny drugi pakiet wyborczy.

Teraz Kowalski wypełnia swój pakiet wyborczy oraz drugi za sąsiada, który do wyborów nie idzie – obydwa pakiety wrzuca do skrzynki wyborczej. Komisja wyborcza nie posiada wzorów podpisów, co sprawia, że każdy może taką kartę sfałszować.

Komisja Wyborcza wyjmuje obydwa oświadczenia oraz sprawdza nazwisko, pesel oraz obecność podpisu. 

TYM SPOSOBEM PRZYKŁADOWY KOWALSKI ODDAŁ DWA WAŻNE GŁOSY NA SWOJEGO KANDYDATA!

Ale dlaczego Kowalski ma oddać tylko jeden dodatkowy głos?

Kowalski może wrzucić do urny pakiety wyborcze za tylu ludzi mieszkających w tej gminie, ile organizacyjnie potrafi ich wydrukować i dla ilu ludzi zna nazwisko i PESEL.
A może wrzucić do skrzynek wyborczych taką ilość, bo może pójść wiele razy do skrzynki lub skrzynek wyborczych, a nawet wrzucić wiele pakietów za jednym razem – tajność wyborów nie pozwala go sprawdzić, a można wrzucać za innych.

Oczywiście urzędnicy gminy i Poczty Polskiej, komitety wyborcze i hakerzy (którzy wykradli z ministerstwa bazę PESEL) mają największe możliwości, bo mają bazy PESEL.

Ale największe możliwości mają służby specjalne polskie, rosyjskie, amerykańskie, izraelskie i inne!

I CO WAŻNE! NAWET PRZY MASOWYM FAŁSZERSTWIE (np. głosów będzie 40% zamiast 20%) NIE MA MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI, ŻE COŚ NIE GRA, a PRZYKŁADOWY NOWAK NAWET NIE DOWIE SIĘ, ŻE ZAGŁOSOWAŁ.
NIE POMOŻE NAWET KONTROLA PRZY SKRZYNKACH WYBORCZYCH – PRZECIEŻ JEDNA OSOBA MA PRAWO WRZUCIĆ WIELE PAKIETÓW.

BRAK KOMENTARZY