Zwołanie Konwentu Oddziału Podwarszawskiego KNP

Zwołanie Konwentu Oddziału Podwarszawskiego KNP

835
0
PODZIEL SIĘ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminowymi zapisami terminowymi zwołuję konwent Oddziału Podwarszawskiego Kongresu Nowej Prawicy na dzień 30 maja 2017 roku na godz. 19:29. Konwent odbędzie się w siedzibie KNP – ul. Szklanych Domów 3/U1, 04-346 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Krótkie podsumowanie przedsięwzięć organizacyjnych zrealizowanych w ostatnim roku.
2. Sprawozdanie władz Oddziału.
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
4. Wybór władz Oddziału.
5. Dyskusja na temat dalszej działalności Partii i Oddziału.
6. Uchwały i wolne wnioski.

Michał Kakietek
Prezes Oddziału Podwarszawskiego KNP

BRAK KOMENTARZY