Konwent Oddziału Krakowskiego – 23.06.2017 r. (piątek) godz. 17:00 w Krakowie w...

Konwent Oddziału Krakowskiego – 23.06.2017 r. (piątek) godz. 17:00 w Krakowie w lokalu przy ul. św. Marka 25

325
0
PODZIEL SIĘ

Kraków, dn. 8.06.2017 r.

   Zawiadomienie

Na podstawie Statutu Oddziału Krakowskiego Kongresu Nowej Prawicy zwołuję Konwent Oddziału Krakowskiego na dzień 23.06.2017 r. (piątek) godz. 1700 w Krakowie w lokalu przy ul. św. Marka 25 (40m od ul Szpitalnej) – pierwszy termin.

Drugi termin (w razie braku obecności w pierwszym terminie połowy członków oddziału) wyznaczam w tym samym miejscu i dniu o godz. 1715.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Konwentu i przekazanie informacji formalno-organizacyjnych dot. przebiegu Konwentu przez Prezesa Oddziału Stanisława Żółtka.
 2. Wybór przewodniczącego obrad Konwentu.
 3. Mianowanie przez przewodniczącego obrad Konwentu protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Ustalenie dalszego porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału.
 7. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału.
 8. Sprawozdanie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 9. Sprawozdanie przedstawiciela Sekcji Młodzieżowej O/Krakowskiego Kongresu Nowej Prawicy (nieobligatoryjne)
 10. Dyskusja nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.
 11. Głosowanie absolutorium dla Zarządu Oddziału.
 12. Wybór władz Oddziału:
  1. Prezesa,
  2. Członków Zarządu
  3. Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja na temat stanu partii Kongres Nowej Prawicy , jej przyszłości, a w szczególności Oddziału Krakowskiego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad .

 

Prezes Oddziału Krakowskiego

Stanisław Żółtek

BRAK KOMENTARZY