Gratulacje Kongresu Nowej Prawicy dla włoskiej Ligi Północnej

Gratulacje Kongresu Nowej Prawicy dla włoskiej Ligi Północnej

1829
0
PODZIEL SIĘ
Northern League party leader Matteo Salvini talks during a news conference, the day after Italy's parliamentary elections, in Milan, Italy March 5, 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

Dear Sir Matteo Salvini, Dear members of the Northern League

On behalf of my libertarian, Polish political party Congress of the New Right and myself, I would like to submit to you my most sincere congratulations on your and the Northern League’s victory in the elections in Italy.

We welcome your success with joy, especially that we see many similarities in the environment in which we operate. We also believe that through joint activities we can rebuild Europe of nations, based not on the EU bureaucracy, but truly European values. We believe that the strength of our continent is diversity, not unification dictated by Brussels. We oppose to the Islamisation of Europe, which destroys the achievements of our civilization built through the centuries. Nowadays, you are our inspiration and an example showing us that we should continue our struggle for freedom.

We would like to assure you of our great friendship to Italian people and we wish you success in rebuilding a free and strong Italy with its own cultural identity.

Yours faithfully,

MEP Stanislaw Żółtek
President of the Congress of the New Right
Europe of Nations and Freedom

 

— wersja w języku polskim —

Szanowny Panie Matteo Salvini, Szanowni członkowie Ligi Północnej,

Składam Wam w imieniu swoim, a także mojej wolnościowej, polskiej partii politycznej Kongres Nowej Prawicy najszczersze gratulacje w związku wysokim wynikiem jaki uzyskaliście Państwo w wyborach we Włoszech.

Państwa wygraną przyjmujemy z radością tym bardziej, że dostrzegamy liczne podobieństwa w programach naszych partii. Wierzymy, że dzięki wspólnej działalności uda nam się odbudować Europę Narodów opartą nie na unijnej biurokracji, ale wartościach prawdziwie europejskich.

Sprzeciwiamy się islamizacji Europy, która wyniszcza zdobycze naszej cywilizacji budowanej przez wielki. Dziś jesteście Państwo dla nas inspiracją i przykładem, że warto nadal podążać drogą wolności.

Pragniemy zapewnić o naszej wielkiej przyjaźni do całego narodu włoskiego i życzymy sukcesów w odbudowie wolnych i silnych Włoszech z własną tożsamością kulturową.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Żółtek
Prezes Kongresu Nowej Prawicy
Europa Narodów i Wolności

 


Liga Północna należy (podobnie jak Nowa Prawica) do grupy w Parlamencie Europejskim – Europa Narodów i Wolności

BRAK KOMENTARZY