Dołącz do nas

Dołącz do nas

Deklaracja członkowska

W jaki sposób zostać członkiem Kongresu Nowej Prawicy?

Uprzejmie prosimy o pobranie oraz wypełnienie właściwej deklaracji:

Kobiety:

Mężczyźni:

Deklaracje można wypełnić na komputerze, następnie ją wydrukować, podpisać oraz złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale. Członkiem zostaje się po przyjęciu deklaracji przez uprawnioną do tego osobę oraz wpłaceniu składki centralnej.

UWAGA! Bez podpisu deklaracja jest nieważna.

Składka członkowska centralna wynosi 60 zł na rok i płatna jest do 30 czerwca br.

Składki oddziałowe są ustalane przez dane oddziały.

 

 

Dane do przelewu:

Kongres Nowej Prawicy
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa

Nr konta:
20 1750 0012 0000 0000 3043 7179

Składki członkowskie prosimy wpłacać zgodnie z następującym wzorem:

Składka (oddziałowa lub centralna) za rok 2018imię i nazwisko, zam.adres zamieszkania na terenie Polski,

Przykład prawidłowego wypełnienia  przelewu:
Skł. centr. za rok 2018, Jan Nowak, ul. Przykładowa 0/0, 00-000 Warszawa

Co oznacza: Składka centralna za 2018 rok od Jana Nowaka zamieszkałego itd..

lub:

Skł. oddz. warszawski za rok 2018, Jan Nowak, ul. Przykładowa 100/100, 00-000 Warszawa
Co oznacza: Składka (oddziałowa) na oddział warszawski za 2018 rok od Jana Nowaka zamieszkałego itd..

Prosimy o uważne wypełnianie polecenia przelewu i nie wpłacanie pieniędzy w urzędzie pocztowym i kasie banku, gdyż nieprawidłowo wpłacone pieniądze będziemy musieli zwrócić lub w przypadku niemożności zidentyfikowania wpłacającego przekazać wpłacone pieniądze na Skarb Państwa.

Po dokonaniu przelewu prosimy o skontaktowanie się z właściwym terytorialnie prezesem regionu KNP (kliknij tutaj).

Szanowni Darczyńcy!

Propagowaniu idei konserwatywno­-wolnościowych bardzo pomagają pieniądze!
Ponieważ nasza (a także Wasza, Drodzy Darczyńcy) partia nie może w chwili obecnej liczyć na pieniądze z państwowej kasy (tak jak inne partie), to jedyną naszą nadzieją na pozyskanie funduszów (oprócz składek członkowskich) umożliwiających aktywną działalność partii jesteście jedynie Wy,

Szanowni Darczyńcy; zarówno sympatycy jak i członkowie partii.
Zachęcając do ofiarności na rzecz KNP ze swej strony przyrzekam, że dopóki będę pełnił funkcję Skarbnika KNP, to będę to robił z mentalnością „krakowskiego centusia” i oszczędnie oraz rozsądnie gospodarował powierzonymi mi przez Was darami.

Z satysfakcją informuję też, że po rozłamie, który partia przeszła w dniu 5 stycznia 2015r. sprawy dokumentacji i finansów partii z mozołem zostały uporządkowane i wszystko wskazuje na to, że może być już tylko lepiej (więcej na temat rozłamu i jego konsekwencji można przeczytać klikając w link ­> http://knp.org.pl/rozlam-w-knp) .

Janusz Żurek

Skarbnik KNP