Zostań członkiem Kongresu Nowej Prawicy

Uprzejmie prosimy o pobranie oraz wypełnienie właściwej deklaracji:

Deklaracje można wypełnić na komputerze, następnie ją wydrukować, podpisać oraz złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale. Członkiem zostaje się po przyjęciu deklaracji przez uprawnioną do tego osobę oraz wpłaceniu składki centralnej.

UWAGA! Bez podpisu deklaracja jest nieważna. Składka członkowska centralna wynosi 60 zł na rok i płatna jest do 30 czerwca br. Składki oddziałowe są ustalane przez dane oddziały.

Dane do przelewu

Adres: Kongres Nowej Prawicy ul. Hoża 86 lok. 410 00-682 Warszawa

Nr konta: 20 1750 0012 0000 0000 3043 7179

Tytuł: Składka (oddziałowa lub centralna) za rok 2020, imię i nazwisko, zam. – adres zamieszkania na terenie Polski

Przykład prawidłowego wypełnienia przelewu:
Skł. centr. za rok 2020, Jan Nowak, ul. Przykładowa 0/0, 00-000 Warszawa
Co oznacza: Składka centralna za 2020 rok od Jana Nowaka zamieszkałego itd..
lub:
Skł. oddz. warszawski za rok 2020, Jan Nowak, ul. Przykładowa 100/100, 00-000 Warszawa
Co oznacza: Składka (oddziałowa) na oddział warszawski za 2020 rok od Jana Nowaka zamieszkałego itd..

Prosimy o uważne wypełnianie polecenia przelewu i nie wpłacanie pieniędzy w urzędzie pocztowym i kasie banku, gdyż nieprawidłowo wpłacone pieniądze będziemy musieli zwrócić lub w przypadku niemożności zidentyfikowania wpłacającego przekazać wpłacone pieniądze na Skarb Państwa. Po dokonaniu przelewu prosimy o skontaktowanie się z właściwym terytorialnie prezesem regionu KNP.

Szanowni Darczyńcy!

Propagowaniu idei konserwatywno­-wolnościowych bardzo pomagają pieniądze! Ponieważ nasza (a także Wasza, Drodzy Darczyńcy) partia nie może w chwili obecnej liczyć na pieniądze z państwowej kasy (tak jak inne partie), to jedyną naszą nadzieją na pozyskanie funduszów (oprócz składek członkowskich) umożliwiających aktywną działalność partii jesteście jedynie Wy, Szanowni Darczyńcy; zarówno sympatycy jak i członkowie partii. Zachęcając do ofiarności na rzecz KNP ze swej strony przyrzekam, że dopóki będę pełnił funkcję Skarbnika KNP, to będę to robił z mentalnością "krakowskiego centusia" i oszczędnie oraz rozsądnie gospodarował powierzonymi mi przez Was darami.

Janusz Żurek - Skarbnik
© Wszelkie prawa zastrzeżone

Kongres Nowej Prawicy