DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI 2018

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI 2018

939
0
PODZIEL SIĘ

Wczoraj przedstawiciele władz Kongresu Nowej Prawicy wzięli udział w Kongresie Ruchu Narodowego w Warszawie. Najważniejszym dokumentem przyjętym podczas Kongresu jest Deklaracja Niepodległości 2018 zawierająca przesłanie
i zadanie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Sto lat temu nasi przodkowie, dzięki systematycznym wysiłkom całych pokoleń, wypracowali i wywalczyli niepodległość Ojczyzny. Ich testamentem skierowanym do nas, Polaków kontynuujących narodową sztafetę, jest zadanie budowy Polski Wielkiej, opartej na chrześcijańskich fundamentach życia społecznego i realnie niepodległej.

W stulecie odzyskania niepodległości zobowiązujemy się do kontynuowania tych starań. Deklarujemy wolę pracy na rzecz budowy silnego państwa, które zapewni narodowi polskiemu bezpieczeństwo i warunki wszechstronnego rozwoju.

Dzięki wytrwałej mobilizacji Polaków musi nastąpić odrodzenie pełnej suwerenności kulturowej, gospodarczej i politycznej naszej Ojczyzny. Naród musi odzyskać pełną swobodę samostanowienia we wszystkich aspektach życia wspólnotowego.

Deklarujemy podejmowanie w tym kierunku niezbędnych działań, w tym działań zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, niszczącej suwerenność naszego kraju we wszystkich wyżej wymienionych aspektach.

Sto lat po zakończeniu wielkiego dzieła naszych przodków podejmujemy ich testament pod hasłem – Polska zawsze niepodległa!

Deklarację podpisali liderzy środowisk narodowych
i patriotycznych zgromadzeni na Kongresie,
a w imieniu Kongresu Nowej Prawicy pod Deklaracją podpisy złożyli –
Pan Stanisław Żółtek
Pan Łukasz Belter
Pan Leszek Samborski
Pan Tomasz Krzciuk

Warszawa, 17 czerwca 2018 roku

Zapraszamy każdego Polaka do podpisywania się pod Deklaracją.

BRAK KOMENTARZY